СТАРОХРИШЋАНСКИ БАПТИСТЕРИЈУМ

НА МЕДИЈАНИ

Све је почело недалеко од Ниша, на добро знаном локалитету Медијана. Северозападно од античке палате, баш са оне њене стране где су стари Римљани, из поштовања према води и њеним благодетима, изградили нимфеум и терме, први хришћани Ниша саградише баптистеријум - крстионицу. Једна од најстаријих крстионица Балкана настала је у другој половини IV века, када је Ниш био знаменити епископски град.

Старохришћански баптистеријум на Медијани

Старохришћански баптистеријум на Медијани

Баптистеријум се састоји од две просторије укупне дужине 14,6м, са зидовима дебљине 1,0м и очуване висине од око 0,40м. Централна просторија са писцином (базен за крштење) је октогонална, са прислоњеном апсидом на западној страни. Апсида је симетрично постављена, тако да обухвата једну равну страну октогона и једнаке делове суседних двеју страна у распону од 5м. Лук апсиде ојачан је са спољне стране са четири масивне контрафоре (око 1,5м х 1,5м), чије су димензије биле условљене горњом конструкцијом грађевине. Може се претпоставити да овај део баптистеријума са апсидом представља консигнаториј (consignatorium) који је служио за confirmatio - миропомазање, као саставни део крштења.

Централна грађевина је споља осмоугаона а изнутра кружна (пречника 8,3м), са мозаичним подом који је највећим делом уништен орањем. Унутрашњи облик баптистеријума пренесен је на облик писцине. У централном делу налази се кружно постоље писцине (пречника 2,5м) грађено од облутка, ломљеног камена и фрагмената опеке, заливаних кречним малтером. Писцина је, по свој прилици, била зидана и обложена мермерним оплатним плочама, чији су фрагменти затечени у њеној близини. Са источне стране постамента за писцину налази се одводни канал (24 х 20cm) озидан опеком, који пролази кроз источни зид баптистеријума.

Старохришћански баптистеријум на Медијани, основа

Старохришћански баптистеријум на Медијани, основа

Баптистеријум је зидан од три реда опека, изнад којих почиње зидање притесаним каменом. За везивни материјал коришћен је шљунковити кречни малтер, чије су спојнице исте дебљине као и опеке. Неравнине настале зидањем изравнате су са спољне и унутрашње стране, углачаним слојем малтера.

Новац Констанција откривен у одводном каналу, затечени остаци мозаичног пода чија техника израде и стил одговарају мозаицима из палате, те начин зидања, као и архитектонски облици, заједно са историјским околностима, хронолошке су одреднице које медијански баптистеријум сврставају у другу половину IV столећа. Баптистеријум као грађевина хришћанске антике, представља продужетак античког градитељства и уметничких достигнућа.

У најранијем периоду хришћанства крстионица се често, као на Медијани, подиже недалеко од терми и нимфеума, с намером да се с њима и повеже. Монументалне димензије крстионице са мозаичним подом, изузетно луксузни примери мермерне оплате, упућују да у њеној близини треба очекивати, у складу са знаним историјским чињеницама, епископску базилику. Досадашњи археолошки радови открили су темеље зидова просторија које су окруживале крстионицу, што подразумева просторије за дарове верника, трем, катихуменион, и друге делове веће архитектонске целине, овог ранохришћанског комплекса. Посета медијанском баптистеријуму, као угледном архитектонском објекту ранохришћанског градитељства у овој области, значи и подсећање на прве Нишлије хришћане, којима у многоме дугујемо оно што јесмо.