РАНОХРИШЋАНСКА ГРОБНИЦА

У НИШКОЈ БАЊИ

Ранохришћанска гробница у Нишкој Бањи

Ранохришћанска гробница у Нишкој Бањи откривена је 1972. године приликом изградње стационара “Радон”. Уклапањем у архитектонски склоп новосаграђеног објекта, њој је обезбеђено приступачно, и за одмор посетилаца предодређено место.

Гробница је квадратне основе чије су странице дугачке по 540 см, а зидови дебели од 40 до 50см, и висине 250см. Унутрашњост је подељена на четири нише - аркосолијума, по две на северној и јужној страни, са уздигнутим лежиштима за полагање покојника. Изнад средишњег дела гробнице су две калоте, док су аркосолијуми засведени бачвастим сводом. Оријентисана је исток - запад, са улазом на истоку. Са источне стране гробнице је прилаз дугачак око једног метра, којим се преко неколико степеника улази у гробницу. Правоугаони улазни отвор затварао се ужљебљеном каменом плочом. Гробница је у целости озидана од опека. Спољне површине калота и бачвастих сводова, прилаз гробници - дромос, као и зидна платна у унутрашњости гробнице, заједно са подним површинама, прекривени су танким слојем малтера.

Ранохришћанска гробница у Нишкој Бањи, изглед са југа

Ранохришћанска гробница у Нишкој Бањи, изглед са југа

Скромни материјални прилози (коштани чешаљ, керамички суд), затечени међу скелетним остацима покојника, од којих је један био обучен у једноставан хаљетак, у складу су са учењима хришћанске цркве. Архитектонски облици гробнице, као и аналогије које се могу успоставити са онима из некрополе у Јагодин-мали, сврставају је међу сакралне грађевине настале у временском распону од краја IV до VI века.