Јуриздикција Пећке патријаршије око 1660. год.

The jurisdiction of the Patriarchate of Peć, ca 1660