ЛАТИНСКА ЦРКВА

у Горњем Матејевцу

Изнад села Горњи Матејевац, на брду званом Метох, као неми сведок прошлости града Ниша, налази се најлепша стара грађевина Ниша и Нишавља. Саграђена је по налогу неког локалног достојанственика у првој половини XI века, у време обнове византијске власти на овим просторима.

Латинска црква у Горњем Матејевцу

Стара “матевачка” црква позната је међу становништвом као Латинска црква, а зову је и “Голема црква”, док је старији мештани знају као цркву Св. Тројице Русалијске, или, како бележе први истраживачи, Св. Богородица Русалијска. Атрибут “Русалија” у оба назива упућује на изузетну старост цркве. По свој прилици је била посвећена Св. Богородици, којој је додат назив Русалија, овога пута као један од три позната нижа женска култа код старих Срба.

Још увек присутан назив “Латинска” у њеном имену, далеко је сећање на дубровачке трговце, за локално становништво Латине, који су је користили у XVI веку.

Латинска црква у Горњем Матејевцу

Црква у Горњем Матејевцу је једнобродна грађевина у облику сажетог издуженог уписаног крста са куполом. На њену западну страну прислања се касније дозидана припрата, и заузима нешто мању површину од наоса. Од припрате су откривени, и данас једино видљиви остаци темеља. На истоку је полукружна олтарска апсида, засведена полукалотом. Захвата целу ширину наоса и нижа је од источног травеја.

Латинска црква у Горњем Матејевцу

Унутрашњост храма раздељена је пиластрима на три правоугаона травеја неједнаке величине. Наспрамни пиластри међусобно су повезани луковима на којима изнад средишњег травеја почива кубе. Кубе је споља осмострано, са четири прозора. Источни и западни травеј исте су висине и засведени полуобличастим сводовима ослоњеним на бочне прислоњене лукове.

Латинска црква у Горњем Матејевцу

Спољна обрада црквених фасада састоји се у примени византијских мотива у керамопластичној декорацији. Зидана је наизменичном употребом камена и опеке, чије су полихромне фасадне површине оживљене керамопластичним украсима и слепим аркадама које осликавају унутрашњи склоп грађевине. Рашчлањивање апсиде венцем “на зуб” поређаних опека, “ћелијаст” систем зидања, као и узидана римска надгробна стела, дају посебне чари овој складној грађевини.

Латинска црква у Горњем Матејевцу, надгробна стела

Латинска црква
узидана римска надгробна стела

Архитектонски облици и зналачки градитељски поступак, обезбедили су матејевачкој цркви запажено место у историји византијске архитектуре. Својим присуством на овим просторима била је у видокругу градитеља, чија ће делатност прославити потоње српско градитељство.

Латинска црква у Горњем Матејевцу